Wednesday, December 14, 2016

Pinior

Wrocław
"Grzeczni już byliśmy" / "We were already Polite"

No comments: