Friday, April 26, 2013

Przestrzeń miejska / Urban space

Wrocław
Tak się ożywia przestrzeń miejską / This is how can revitalize urban space

Friday, April 19, 2013

Schody / Stairs

Wrocław
Najpiękniejsze schody we Wrocławiu / The most beautiful staircase in Wroclaw

Monday, April 15, 2013

Saturday, April 13, 2013

Tuesday, April 2, 2013

Wawel

Legnica
Czy ktoś jeszcze pamięta te elementy sztuki późnego, realnego socjalizmu? Tutaj zastawa Wawel / Does anyone else remember the elements of art of the late, real socialism? Here is Wawel's dishes

I po Świętach / And after Easter

Legnica