Saturday, October 17, 2015

Angelus 2015

Wrocław
Jeszcze nigdy Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus nie trafiła w ręce Polaka / The Angelus Literary Award Central Europe has never came into the hands of Pole