Sunday, December 29, 2013

Two days to go...

Biskupice Widawskie
Koniec grudnia 2013 / The end of December 2013

Monday, December 23, 2013

226km/h

Taczalin
Taką wyliczyłem prędkość łopaty / This is the speed of windmill wing I calculated

Sunday, December 22, 2013

Torebka / Handbag

Wrocław
Co może się zmieścić w damskiej torebce? What can women fit in a handbag?

Tuesday, November 5, 2013

Zasłona / Curtain

Wrocław
Z dziurą na świat / With a hole to view of the world

Tuesday, October 29, 2013

Tuesday, October 15, 2013

Czarna Odaliska / Black Odalisque

Wrocław
 "Delvoie sam dał przykład, zabijając dwie kobiety i dziecko, chłoszcząc je batem. Strażnicy pojechali następnie do Bombele, żeby zabrać cztery kobiety oraz zabić dwóch mężczyzn, którym obcięli ramiona jako dowód dla Delvoie'a. Czteryu zakładniczki zostały zabite tego samego dnia przez Delvoie'a, który je wychłostał, a następnie zastrzelił z rewolweru.
To samo stało się w Bimbo, gdzie miejscowi odmówili dostaw kauczuku; zabito ośmiu tubylców, z których pięciu zabrano do Delvoie'a. Wszyscy zostali zmasakrowani i przekazani plemieniu Konga w celu zjedzenia." / Delvoie set an example himself by killing two women and also a child by flogging with a whip.The touroucous then went to Bombele to take four women hostage and kill two men whose arms they cut off as proof for Delvoie. The four women hostages were tortured the same day by Delvoie, by whipping, and then shot with his revolver. The same happened in Bimbo,where the natives refused to deliver rubber; eight natives were killed of which five were taken to Delvoie. All were butchered and given to the Konga natives to eat"
[Daniel Vangroenweghe]

Saturday, October 12, 2013

Thursday, October 10, 2013

Saturday, September 28, 2013

Wednesday, September 4, 2013

Koniec lata / Dusk of summer

Wrocław
Czekam na babie lato / I'm waiting for the Indian summer
 

Monday, August 19, 2013

Palant / Jerk

Wrocław
Nienawidzę Pawła bo on jest palantem / I hate Pawel because he is a jerk

Saturday, August 3, 2013

Moskity

Wrocław
Ale komary mnie dziś podziobały / Mosquitoes pecked me today

Wednesday, July 31, 2013

Wednesday, July 24, 2013

Sleepy kitty

Wrocław
Gdzie on by miał lepiej... / Where would have better life...

Tuesday, July 23, 2013

Druga twarz / Another face

Kraków
Starówka Krakowa jest piękna ale pełna ludzi, wystarczy wyjść za główne pierzeje Rynku i mamy inną jego twarz. / The Old Town of Krakow is beautiful but full of people just go behind the main frontage of the Old Town and have another of its face.

Thursday, July 11, 2013

Thursday, June 6, 2013

Tuesday, June 4, 2013

Punkcore

Wrocław
Każdy inny - Wszyscy równi / Everyone different - Everyone equal

Saturday, May 18, 2013

Hells Angels or Bandidos?

Wrocław
Te motory są piękne dla oka ucha i nosa / These bikes are just beautiful to the eye, ear and nose

Friday, May 10, 2013

Odwrotnie / Reverse

Wrocław
Świat upadł na głowę / The world fell on its head

912

Wrocław
Którędy na Grunwald / Which way to Grunwald

Saturday, May 4, 2013

Pizza

Wrocław
Dawno tego nie robiłem... / I did not do this for long time

Friday, April 26, 2013

Przestrzeń miejska / Urban space

Wrocław
Tak się ożywia przestrzeń miejską / This is how can revitalize urban space

Friday, April 19, 2013

Schody / Stairs

Wrocław
Najpiękniejsze schody we Wrocławiu / The most beautiful staircase in Wroclaw

Monday, April 15, 2013

Saturday, April 13, 2013

Tuesday, April 2, 2013

Wawel

Legnica
Czy ktoś jeszcze pamięta te elementy sztuki późnego, realnego socjalizmu? Tutaj zastawa Wawel / Does anyone else remember the elements of art of the late, real socialism? Here is Wawel's dishes

I po Świętach / And after Easter

Legnica

Wednesday, March 27, 2013