Tuesday, October 29, 2013

Tuesday, October 15, 2013

Czarna Odaliska / Black Odalisque

Wrocław
 "Delvoie sam dał przykład, zabijając dwie kobiety i dziecko, chłoszcząc je batem. Strażnicy pojechali następnie do Bombele, żeby zabrać cztery kobiety oraz zabić dwóch mężczyzn, którym obcięli ramiona jako dowód dla Delvoie'a. Czteryu zakładniczki zostały zabite tego samego dnia przez Delvoie'a, który je wychłostał, a następnie zastrzelił z rewolweru.
To samo stało się w Bimbo, gdzie miejscowi odmówili dostaw kauczuku; zabito ośmiu tubylców, z których pięciu zabrano do Delvoie'a. Wszyscy zostali zmasakrowani i przekazani plemieniu Konga w celu zjedzenia." / Delvoie set an example himself by killing two women and also a child by flogging with a whip.The touroucous then went to Bombele to take four women hostage and kill two men whose arms they cut off as proof for Delvoie. The four women hostages were tortured the same day by Delvoie, by whipping, and then shot with his revolver. The same happened in Bimbo,where the natives refused to deliver rubber; eight natives were killed of which five were taken to Delvoie. All were butchered and given to the Konga natives to eat"
[Daniel Vangroenweghe]

Saturday, October 12, 2013

Thursday, October 10, 2013