Monday, March 26, 2012

Cześcio

Wrocław
Warto czasami spojrzeć pod nogi / It worth sometimes to look at your feet

Friday, March 23, 2012

Różnorodność / Diversity

Wrocław
Znajdź siedem różnic w balkonach / Find the seven differences in the balconies

Wednesday, March 21, 2012

Aut / Out

Wrocław
Niestety Śląsk Wrocław wyautowany / Unfortunately Śląsk Wrocław has been out of the game

Friday, March 9, 2012

Pełny abstynent, lojalny / Pure teetotaler, loyal

Wrocław
Ludzie jednak są dziwni, ale to świetnie / The people are strange, but it is great

Czary mary / Magic

Wrocław
Chuck załatwi wszystko / Chuck will do everything

Thursday, March 8, 2012

Wednesday, March 7, 2012

Pływający dom / Floating house

Wrocław
Marzenie... najlepiej na wrocławskiej starówce / My dream ... best on Wroclaw Old Town

Thursday, March 1, 2012

Pokój winiarza / Winemaker's room

Łaz
Pokój prawdziwego winiarza, wszystko się przyda / Pure winemaker's room, all be useful