Sunday, June 28, 2015

woJOWnik / Warrior

Lubin
woJOWnik czy kolejny zwykły populista? / Warrior or just another populist