Friday, March 9, 2012

Pełny abstynent, lojalny / Pure teetotaler, loyal

Wrocław
Ludzie jednak są dziwni, ale to świetnie / The people are strange, but it is great

No comments: